Twój partner technologiczny w procesie transformacji cyfrowej
 

INTELIGENTNE MIASTO

Do 2024r. technologia budownictwa w zakresie robót ziemnych, projektowania, zarządzania realizacją i utrzymaniem przejdzie głęboką zmianę. Firmy, które dostosują się do zmian niesionych przez digitalizację, zostaną liderami nowego świata.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w świetle dynamicznie ewoluujących nowych technologii, Grupa MONNOYEUR stworzyła ARKANCE.

 

W jego ramach, znajdziemy wyspecjalizowane zespoły:

  • ALLTERRA zapewnia rozwiązania dedykowane analizie i cyfryzacji środowiska projektu a także modelowania i zarządzania infrastrukturą.

  • SITECH Poland wspiera integrację placu budowy i robotyzację znacząco wpływającą na przyśpieszenie realizacji.

  • ARKANCE OPTIMUM skupia się optymalizacji wszelkich procesów związanych z przepływem informacji projektowych.

  • ARKANCE SYSTEMS zapewnia odpowiednio dobrane narzędzia informatyczne, kompleksowo wspierające cały cykl życia projektu.

 

We Francji, krajach Beneluksu, Polsce i Rumunii, ARKANCE łączy wszystkie powyższe kompetencje, w celu wsparcia swoich Klientów w stojącym przed nimi wyzwaniem transformacji cyfrowej. Nasze zaangażowanie i międzynarodowe doświadczenia we wdrażaniu zaawansowanej technologii, pozwalają nam z powodzeniem dostarczać rozwiązania optymalizujące prace i zwiększające efekty.

 

NASZE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

Wspieramy Cię we wszystkich Twoich projektach
Kolej
Drogi
Budynki
Kopalnie 
Tunele i mosty
Lotniska
 

EKSPERCI W BRANŻY BUDOWLANEJ

Cyfryzacja świata
 Kompleksowe rozwiązania do zarządzania terenem budowy
Kompleksowe centrum dostaw oprogramowania dla branży budowlanej
Monitorowanie
i optymalizacja działań przemysłowych

ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO

Inwestorzy
Architekci  i projektanci
Wykonawcy
 

ZAUFALI NAM

 

KONTAKT

Napisz do nas

Wyślij nam wiadomość poniżej.

Adres

Izabelin-Dziekanówek
Modlińska 11, 05-092 Łomianki

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest ARKANCE SYSTEMS POLAND SP. z o.o. z siedzibą w: Łomiankach , ul. Modlinska 11, 05-092 Łomianki („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: krzysztof.studzinski@arkance-systems.com
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Arkance, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

© 2018 par ARKANCE. Créé par Wix.com